+46705880072

hormonyoga - medicisnk yoga för kvinnor

För kvinnor som vill återknyta kontakten till sig själv, främja återhämtning och balans


HORMONYOGA - MEDICINSK YOGA FÖR KVINNOR

Hormoner påverkar oss genom hela livet. Genom att de flesta av oss lever ett hektiskt liv med en hel del stress, störd sömn och låggradig inflammation i kroppen, tenderar våra hormoner att komma ur balans.

Hormonyoga är för alla kvinnor. Du behöver ha kommit in i puberteten, men i övrigt finns det inte någon åldersgräns. Denna form av yoga är stressreducerande med fokus på andning, avslappning och meditation. Genom att sätta fokus på dig som kvinna och i lugn miljö ge dig själv tid att åter lyssna på din kropp, utföra mjuka och flödade rörelser har du möjlighet att stärka din känsla för din egna kropp. Du får möjligheten att återskapa eller fördjupa din kontakt med din livmoder och din inre kraft.

Förutom andningsövningar, avslappning och meditation består hormonyogan av rörelser som är stimulerande för så väl äggledare, binjurar, sköldkörteln samt hypofysen. Rörelserna är enkla och ofta flödande och kan utföras av de allra flesta. Jag har även valt att föra in rörelser från sensing yogan som också är djupt avslappande och hjälpertill att släppa på spänningar i kroppen.

Genom att utöva hormonyoga kan du komma tillrätta med besvär kopplade till;

  • PMS

  • Smärtsamma menstruationer

  • Infertilitet

  • Klimakteriebesvär

  • PCOS

  • Endometrios

  • Sköldkörtelsbesvär

  • Inkontinens

  • För att vitalisera och stimulera hjärna och kropp.

Hormonyoga är speciellt gynnsamt efter 35 års ålder. Någon gång mellan 35- 50 års ålder brukar kvinnor vanligtvis komma in i förklimakteriet. Under denna period brukar hormonerna svänga ordentligt och det kan visa sig i from av viktuppgång, ökad PMS, rikligare och/eller oregelbunden mens, infertilitet, oro och ångest m.m. Under själva klimakteriet, som infaller när du inte haft någon mens på 12 månader, kan du få en ökad grad av oro/ångest, håglöshet, torra slemhinnor, ökad grad av värmevallningar, ledsmärtor, krypningar i benen, inkontinens och viktuppgång. Denna period varar i upp till 5 år, tills dess att hormonerna har förändrats och stabiliserats på en ny nivå vilket i princip är den samma som där de befann sig innan puberteten. Nu tar postmenopaus över och är den fas som du befinner dig i resten av ditt liv. Här kan man ofta uppleva besvär i form av ben- eller ledbesvär, urinvägsinfektioner, hjärt- & kärlsjukdomar och typ II diabetes.

Vill du ta reda på vart du själv befinner dig kan du göra ett enkelt test via Womni.

De flesta upplever en momentan effekt i from av avslappning och minskad stress. För bestående effekter av hormonyogan brukar det dock behövas regelbunden träning över en längre period, hur länge är individuellt.

Hormonyoga är verkligen en yogaform för dig som känner ett behov av att få komma mer i balans.

BOKA DIN PLATS FÖR EN UPPLEVELSE MED HORMONYOGA

boka